Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Wszyscy uczniowie zobowiązani są do:

  • Uczęszczania do szkoły codziennie, chyba że posiadają prawne usprawiedliwienie nieobecności.
  • Przestrzegania regulaminów klasowych.
  • Traktowania personelu, innych uczniów i członków społeczności szkolnej z godnością i szacunkiem.
  • Posiadania własnego kalendarza i przynoszenia go do szkoły każdego dnia. Rodzice powinni od czasu do czasu sprawdzać kalendarz ucznia.

Jakiekolwiek zachowanie narażające bezpieczeństwo innych takie jak napastowanie, zastraszanie czy działania niezgodne z prawem nie będzie w naszej szkole tolerowane.


Nasze motto

 

 

Wychowawca, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje, przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil, łzawym wzrokiem nieraz patrzeć będzie na walkę anioła z szatanem, gdzie biały anioł tryumf odnosi.

 

 

Janusz Korczak

 

Kontakt

 

 tel. 515 140 692

e- mail dyrektor@wrozkolandia.pl

facebook Przedszkole Niepubliczne Wróżkolandia

Przywidz

ul. Egiertowska 6